Scen

En scen är ofta huvudfokus i ett event. Rätt scen på rätt plats med rätt tillbehör är en av pusselbitarna för lyckat arrangemang. Vi har flera scenlösningar och tillbehör för alla typer av event och arrangemang.